Vi tilbyder

TAGRENOVERING

Vi har efterhånden mange tagprojekter på bagen, og står klar til at hjælpe jer med at nyt og efter alle kunsten regler.

Energikrav ved ombygning

Ombygning er, når en bygningsdel renoveres eller bygges om. For eksempel når en tagbeklædning skiftes. I det tilfælde skal der gennemføres efterisolering, hvis det er rentabelt.

Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering, er:

•  Nyt tegltag eller tilsvarende.

•  Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.

•  Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.

Eksempler på arbejder hvor der skal foretages rentabel isolering

I nogle tilfælde vil det være sådan, at efterisolering op til det niveau, der er krav om i bygningsreglementet, ikke er rentabelt. Der kan dog være en mindre isoleringstykkelse, der er rentabelt. Denne merisolering skal så foretages.

I beregningen af rentabiliteten indgår kun materialer og arbejdsløn ved det energibesparende arbejde og det snævre følgearbejde af det energibesparende arbejde, og ikke f.eks. udgifter til tagdækning, stillads eller andre udgifter.

VELUX, VINDUER OG DØRE UDSKIFTNING 

VI Levere mange vinduer, og montere dem efter fabrikantens anvisning 

Vi kan montere, og eventuel lade den gamle lysning blive, så mindst mulig, skal repareres & males efter monteringen. Vi monterer selvfølgelig også nye lysninger og bundstykker.

Fjerner så godt det kan lade sig gøre den eksisterende fuge udvendig, og ligger en nu og fleksibel silikone fuge.

FACADERENOVERING

Vi har udskiftet mange nedslidte bygningsdele, og frisket op med alt fra zink, træ og vedligeholdtes frie materiale… kun fantasien sætter grænser

Vi har utrolige dygtige samarbejdspartnere så vi kan også tilbyde om fugning, net puds og vandskuring.

TROLDTEKT MONTAGE

Vi levere og montere Troldtekt, og sætter en ære i at alt står kniv skarpt, så hverken maler eller fuge er nødvendig. Vi har montereret mange m2, både nybyg og renoverings opgaver.

ZINK TAGRENDER

Vi kan levere og montere tagrender til konkurrencedygtige priser.

KØKKEN OG BAD

Vi kan også levere og montere.

TILBYGNING OG RENOVERING